Historie

“Da Jazzen kom til Haderslev”

Haderslev Jazzclubs historie kan efter vedtægter og bestyrelsessammensætning inddeles
i 3 perioder: 1959-60, 1960-62, 1962 – …

Med min hukommelse og bogen “Da Jazzen kom til Haderslev” som kilde, skal jeg kortfattet forsøge at beskrive, hvad der skete i årene 1960-1962.

4. juni 1960 nedlagdes klubben på en ekstraordinær generalforsamling, ikke fordi der manglede liv og arrangementer i klubben, tværtimod var klubben på dette tidspunkt en af landets største med vel 700 medlemmer. Årsagen kan findes i det forhold, at politiet tolkede bestemmelser om private fester og arrangementer anderledes end bestyrelsen gjorde.
Kort tid efter klubbens nedlæggelse samledes fire unge gymnasieelever for at genstarte klubben. De fire, der alle var under myndighedsalderen, var Gert Møbes, Leif Helmer, Ib Borup og Svend Budde. De allierede sig med en myndighedsperson – børnehavelærerinde Inga Rindholdt. Stiftende generalforsamling blev afholdt 11. oktober 1960.

Allerede 5. juni 1960, dagen efter den ekstraordinære generalforsamling, fremsatte den afgående formand en skarp udtalelse med bl.a. følgende dommedags ord: “Det er forbi med store kvalitetsarrangementer og almindelige klubaftener med jazzmusik. Det hele er forbi.” Heldigvis gik det ikke så galt endda. I den korte tid de unges nye jazzclub bestod, blev der afholdt store kvalitetsarrangementer med f.eks. Dutch Swing College Band, Pappa Bues Vikinger, Kardinalerne, Ole C’s Carpet Jazzband samt ikke at forglemme, husorkestret Nicks Stompers.

Svend Budde