Med baggrund i de nuværende lempelser i Covid-19 restriktionerne håber vi i bestyrelsen, at det bliver muligt at afholde ordinær generalforsamling onsdag den 9. juni 2021.
Vi følger situationen og opdatering vil løbende ske her på siden.

Generalforsamling Haderslev Jazzclub
onsdag den 9. juni 2021 kl. 18.30
på Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100  Haderslev

Haderslev Jazzclub indkalder til ordinær generalforsamling på Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 6100  Haderslev onsdag den 9. juni 2021 kl. 18.30, dagsorden efter vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til formand Carl Johan Gravessen graves@post12.tele.dk.
Adgang til genralforsamlingen og lokalet på Bispen kræver gyldigt medlemskab 2021 af Haderslev Jazzclub samt brug af mundbind/visir og gyldigt Coronapas eller negativ coronatest.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Medlemskort 2021 kan købes for 200 kr. for hele året ved vores arrangementer, hos Bar de Ville eller ved indbetaling på Haderslev Jazzclubs konto i Spar Nord (tidl. BankNordik) reg.nr. 9892 kontonr. 30 60 85 96 89, husk at oplyse navn og adresse. Medlemskort kan også købes i forbindelse med generalforsamlingen.