Generalforsamling

Haderslev Jazzclub indkalder til ordinær generalforsamling

på kulturhus Bispen, lokale 1, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til Søren Smidt, Fjordagerring 50, 6100 Haderslev sesmidt@gmail.com.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.haderslevjazzclub.dk

Klubben er vært ved et stykke smørrebrød kl. 18. Hvis deltagelse til dette ønskes, så tilmelding til ovenstående mailadresse eller sms 22309849 senest søndag den 24. marts.