Generalforsamlinger : Haderslev Jazzclub og Haderslev Jazzclubs Støtteforening indkalder til ordinære generalforsamlinger på kulturhus Bispen, Månesalen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Generalforsamling i Haderslev Jazzclub torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00.
Direkte efterfulgt af ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Haderslev Jazzclubs Støtteforening.
Dagsordner ifølge foreningernes vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være respektive bestyrelser i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen forslår nedlæggelse af Haderslev Jazzclubs Støtteforening.forslag.

Yderligere forslag sendes til Sven Søndergaard, Fjordagerring 38, 6100 Haderslev – deralte@kabelmail.dk

Klubberne er vært ved et stykke smørrebrød kl. 18.00. Hvis deltagelse til dette ønskes, så tilmelding til ovenstående mail adresse senest mandag den 5. marts.

Med venlig hilsen bestyrelserne – www.haderslevjazzclub.dk