Jazzclubbens bestyrelse siger mange tak til de fremmødte medlemmer for deltagelsen og en god debat.

Efter generalforsamlingen den 27. marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Carl Johan Gravesen
Næstformand Kate Blond
Kasserer Ove Winge-Petersen
Sekretær Henrik Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem Søren Smidt
1. suppleant Conrad Sahl
2. suppleant Claus Rohwedder