Generalforsamling Haderslev Jazzclub indkalder til ordinær generalforsamling på kulturhus Bispen, lokale 1, Bispebroen 3, 6100 Haderslev onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Søren Smidt, Fjordagerring 50, 6100 Haderslev sesmidt@gmail.com. Med venlig hilsen Bestyrelsen www.haderslevjazzclub.dk Klubben er vært ved et stykke...